Bài đăng

Dàn âm thanh Bose DM3SE cho quán cafe

Dàn loa Bose 251 cho quán cafe

Dàn âm thanh cafe ITC HP-50TB ngoài trời

Dàn âm thanh quán cafe ITC HC-530B

Dàn loa cột ITC LX340 cho quán cafe

Dàn âm thanh cafe ITC HC-06W

Dàn âm thanh quán cafe ITC LX460 trong nhà - ngoài trời

Dàn loa Asima cho quán cafe